Набор от счетоводни услуги

Финансово обслужване:

Правни-услуги-1

  • Информация за текущо счетоводно състояние
  • Подаване на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети
  • Завеждане на входящи и изходящи първични документи
  • Платежни нареждания за дължими данъци и такси
  • Справки за задължения и вземания на фирмата
  • Представляване пред НОИ, НСИ, НАП и др

Фирмено обслужване. Изготвяне на:

Правни-услуги-2

  • Трудови договори и споразумения към тях
  • Ведомости за работна заплата
  • Вътрешнофирмени документи
  • Изготвяне, а също така и подаване на ДДС декларации

Счетоводното обслужване е процес, при който, както клиентът, така и счетоводителят изпълняват своите задължения отговорно и коректно.
За да бъдат на необходимото ниво предоставяните от нас счетоводни услуги, екипът на Z|H lawyers Винаги спазва изискванията на българското законодателство и предава документите в срок.

Ако се питате дали вашият бизнес се нуждае от счетоводни услуги, то отговорът е Да. Независимо дали сте малка новорегистрирана фирма, или голяма утвърдена на пазара такава.

За това не отлагайте, а попълнете формата по-долу за да получите оферта за нашите счетоводни услуги.

За въпроси от всякакво естество можете да се свържете с нас.

Свържете се с нас