AML & GDPR

AML – Законът за мерките срещу изпирането на пари

GDPR – Законът за защита на личните данни

Непрекъснатите промени в законодателството и добавяне на нови изисквания, утежняват значително дейността на бизнеса.
От адвокатска кантора „Златина Хаджипанайотова“ Ви предлагаме нашата помощ за да избегнете наказания и глоби свързани с AML – Законът за мерките срещу изпирането на пари и GDPR – Законът за защита на личните данни.
Освен финансови загуби, неспазване на тези два закона може да доведе и до загуба на доверие към вашия бизнес от страна на вашите потребители и партньори.

AML – Законът за мерките срещу изпирането на пари

Европейският съюз приема Директива (ЕС) 2015/849, която има за цел да предотврати използването на Финансовия пазар за Пране на пари и финансиране на Тероризъм. За това ЗМИП (Закон за мерките срещу изпирането на пари) събира и обработва голямо количество лични данни, целящо именно да предотврати употребата на финансовите услуги за финансиране на тероризъм и изпирне на пари.

AML-1

GDPR – Законът за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни въвежда в сила през 2009г. Законът за защита на личните данни.
Законът цели защита на лични данни на физическите лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, а също така и обработването на лични данни от компетентните органи. GDPR налага ограничения за начина, по който личните данни могат да се събират и обработват.

GDPR-1

Ние от Z|H lawyers ви предлагаме постигане на синхрон между AML и GDPR:
– проверка на вашите клиенти;
– мониторинг на транзакции;
– международно обработване на данни (международни плащания);
– осигуряване на всички необходими образци и документи за GDPR;
– изготвяне на клаузи към договорите с вашите клиенти и партньори

GDPR Калкулатор

GDPR Калкулатор

Допълнителни услуги

Общи Условия
GDPR Анализ на Уеб Сайт
Анализ на Бисквитки

лв.

лв.

Свържете се с нас