Правни услуги

Видове правна защита, която осигуряваме:

Правни-услуги-1

  • Правни консултации
  • Защита в съдебно-изпълнително производство
  • Посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения
  • Защита пред всички съдебни инстанции
  • Помощ при събирането на вземания
  • Водене на граждански дела в областта на – семейно, наследствено, трудово, търговско, вещно, облигационно, банково и застрахователно право
  • Право на Европейския съюз

Услуги в областта на различни правни сфери:

Правни-услуги-2

Свържете се с нас